ವೆರಿಕೋಸ್‌ ವೇನ್ಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳು – Causes and symptoms of varicose veins in Kannada

ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ಧಮನಿಯಾದರೆ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತರುವ ನಾಳಗಳು ಅಪಧಮನಿ. ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ…

Read More »
14 mins read

ವೇರಿಕೋಸ್‌ ವೇನ್ಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇವಿಎಲ್‌ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ – Laser treatment for Varicose Veins in Kannada

ಎಲ್‌ವಿಟಿ ಎಂದರೆ ಎಂಡೋವೆನಿಯಸ್‌ ಲೇಸರ್‌ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್‌.    ಲೇಸರ್‌ ಮೂಲಕ ಬಾಧಿತ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಒಳ ಭಾಗವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಬಾಧಿತ ನಾಳಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ  ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಸ್ಕ್ಲೆರೋಥೆರಪಿಯಂಥ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ…

Read More »
16 mins read

ವೆರಿಕೋಸ್‌ ವೇನ್ಸ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ? – How to Prevent Varicose Veins in Kannada

ಹೃದಯದಿಂದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ಧಮನಿಯಾದರೆ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತರುವ ನಾಳಗಳು ಅಪಧಮನಿ. ಅಶುದ್ಧ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಗುರುತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ…

Read More »
11 mins read